تزریق منابع مالی بانک ملت در صنعت نفت ستودنی است

عضو کمیسیون انرژی سرمایه گذاری در صنعت نفت را گامی مثبت با ریسک پایین توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه ذخایر عظیم نفت و گاز در کشور ما وجود دارد، صنعت نفت یک صنعت مادر است و از بانکها و سرمایه گذاران بخش خصوصی انتظار می رود سرمایه های خود را در صنعت نفت به جریان بیندازند.  

حبیب الله کشت زر در گفت و گو با خبرنگار آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  سرمایه گذاری بانک ملت در پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را گامی مثبت و اثر گذار در اقتصاد و صنعت کشور توصیف کرد و گفت: اگر بانکها برای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری نکنند اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند. 

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی آینده روشنی دارد و سوددهی آن تضمین شده است گفت: صنعت نفت در کشور ما یک صنعت مادر است به همین دلیل به سرعت از مرحله سرمایه گذاری به بهره برداری می رسد و سرمایه گذار هیچ ریسکی را مرتکب نمی شود. 


نماینده بهبهان سود سرمایه گذاری در صنعت نفت را مناسب توصیف کرد و گفت: به دلیل آنکه اقتصاد کشور بر پایه نفت استوار است، امکان ندارد سرمایه گذاری در آن زیانده باشد یا منجر به ورشکستگی شود. 


وی در پاسخ به اینکه چرا بانکها نسبت به سرمایه گذاری در صنعت نفت جدی نیستند گفت: از آنجا که صنعت نفت سرمایه زیادی می طلبد امکان دارد بانکها سرمایه لازم را برای سرمایه گذاری نداشته باشند در غیر این صورت هیچ دلیل منطقی دیگری برای خودداری از سرمایه گذاری در نفت وجود ندارد.