تعامل بانک ایران زمین با جامعه پزشکی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در راستای حمایت از سلامت جامعه و تعامل با جامعه پزشکی مدیر منطقه ای بانک ایران زمین با رئیس نظام پزشکی استان همدان دیدار کرد. 

دراین دیدار راه های تامین اعتبار لازم به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات پزشکی به جامعه در استان همدان مورد بحث قرار گرفت و  طرفین بر گسترش همکاری فی مابین تاکید کردند.